Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2015 10:46

Άνοδος της Ρουμάνικης Οικονομίας

Άνοδος της Ρουμάνικης Οικονομίας

Εκτίμηση για θετική μεταβολή ΑΕΠ 3,5% - 2015 & 4,1% - 2016

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής, που δημοσιεύθηκαν στις 5.11.2015, στη φθινοπωρινή σχετική έκθεση, η ρουμανική οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει θετική μεταβολή στο ΑΕΠ κατά 3,5% το 2015, 4,1% το 2016 και 3,6% το 2017. Η ανωτέρω εξέλιξη οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη σταθεροποίηση της κατανάλωσης παρά την φορολογική χαλάρωση που παρατηρήθηκε την τελευταία περίοδο. Τον Μάιο τ.έ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της για το ρυθμό ανάπτυξης από 2,7% σε 2,8%, ενώ τώρα εκτιμά ότι θα ανέλθει σε 3,5%.

Για τις πρόσφατες αυτές εκτιμήσεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2015, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών. Πιο συγκεκριμένα, επ’ ευκαιρία της δημοσίευσης των εν λόγω στατιστικών στοιχείων για τη Ρουμανία, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Valdis Dombrovskis, ανέφερε ότι: «οι οικονομικές εκτιμήσεις, που δημοσιεύθηκαν για την θετική ανάπτυξη της ρουμανικής οικονομίας δεν θα είχαν τα αποτελέσματα αυτά, χωρίς τις αποφασιστικές δράσεις των ρουμανικών αρχών στον τομέα εξυγίανσης και αναθεώρησης της δημοσιονομικής πολιτικής. Παρόλα αυτά, οι διαρθρωτικές αλλαγές, η ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας καθώς και η βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη μέσω υπεύθυνης διαχείρισης του προϋπολογισμού του κράτους, αποτελούν σημεία ύψιστης σημασίας».

Το 2015, η Ρουμανία θα καταλάβει, μαζί με την Πολωνία, την 3η θέση μεταξύ των κρατών μελών ΕΕ με την καλύτερη θετική εξέλιξη του ΑΕΠ, μετά την Ιρλανδία (6%) και την Τσεχία (4,3%).

Το 2016, η Ρουμανία αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη 4,1% με αποτέλεσμα να κατέχει την 2η θέση μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε., ενώ οι άλλες χώρες της περιοχής θα παρουσιάσουν χαμηλότερα ποσοστά (Πολωνία 3,5%, Τσεχία 2,2%, Ουγγαρία και Σλοβακία 2,9%).

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η Ρουμανία θα έχει την μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2017, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με 3,6%, ακολουθούμενη από την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Σλοβακία.

Η ανωτέρω έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει υπ’ όψιν της τη μείωση του ποσοστού ΦΠΑ από 24% σε 20% από 1.1.2016. Ωστόσο, δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την μείωση του ποσοστού φορολογίας των μερισμάτων από 16% σε 5% και την αύξηση του μισθού των εκπαιδευτικών. Εκτιμάται ότι οι πρόσφατες φορολογικές αλλαγές λόγω τροποποιήσεων του φορολογικού κώδικα θα επιφέρουν μείωση του ΑΕΠ στο εκτιμώμενο ποσοστό κατά 1%, ενώ η σχέση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από 39,4% το 2015 θα φθάσει στο 42,8% το 2017.

 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου