Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015 11:13

Ενημερωτικό Δελτίο | Οκτώβριος 2015

Ενημερωτικό Δελτίο | Οκτώβριος 2015

Ελληνική Πρεσβεία | Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

1. Δεύτερη αναθεώρηση του προϋπολογισμού: το ποσοστό του ελλείμματος παραμένει στο 1,86% του ΑΕΠ

Η ρουμανική κυβέρνηση ενέκρινε, στα τέλη Οκτωβρίου 2015, μία θετική «επείγουσα εντολή» (urgent order), σύμφωνα με την οποία στη δεύτερη αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται όλες οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ζητηθεί από τους κρατικούς φορείς. Όπως δήλωσε ο τότε Πρωθυπουργός, κ. Ponta, ακόμα κι αν όλοι οι φορείς, οι οποίοι έλαβαν τα ποσά που ζήτησαν, τα ξοδέψουν πλήρως, το έλλειμμα θα διατηρηθεί σε ποσοστό 1,86% του ΑΕΠ, όπως έχει συμφωνηθεί με τους διεθνείς δανειστές, καθώς η οικονομία εξακολουθεί να παρουσιάζει πλεονάσματα.

2. Ένταξη στην Ευρωζώνη-Μη εφικτός ο στόχος για το 2019

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας (ΒΝR), κ. Mugur Isarescu, δήλωσε ότι ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση για ένταξη στην Ευρωζώνη το 2019 δεν είναι πλέον εφικτός, διότι, εκτός του ότι έχει περάσει πολύς χρόνος ανεκμετάλλευτος, η Ρουμανία δεν είναι έτοιμη να ενταχθεί την 1η Ιανουαρίου ούτε την 1η Ιουνίου 2016 στον προενταξιακό μηχανισμό «ERMII» (ExchangeRateMechanismII). Ωστόσο, πριν την ένταξη στον ανωτέρω μηχανισμό, είναι απαραίτητη η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου ένταξης στην Ευρωζώνη, με συναίνεση όλων των κομμμάτων, το οποίο δεν έχει ακόμα εκπονηθεί.

3. Διαπραγμάτευση νέας συμφωνίας με το ΔΝΤ τον Μάρτιο 2016

Η επόμενη επίσκεψη κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Ρουμανία θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2016, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Teodorovici. Oι διαβουλεύσεις θα αποβλέπουν κυρίως στην κατάρτιση του γενικού πλαισίου της δανειακής σύμβασης, ενώ οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, με τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές.

Ο κ. Teodorovici ανέφερε ότι μέχρι τότε αναμένεται να υλοποιηθούν όσα είχαν συμφωνηθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. H ρουμανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού θα διατηρηθεί στο 1,86% του ΑΕΠ (13 δισ. Ron) για το 2015, ενώ το 2016 θα παραμείνει κάτω του 3%. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το έλλειμμα θα ανέλθει στο 3% για το 2016, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει αυτά τα επίπεδα το 2017, λόγω της αύξησης των μισθών και της περικοπής φόρων.

Τέλος, η επίσημη αντιπροσωπεία του ΔΝΤ ανέφερε πρόσφατα ότι η ρουμανική οικονομία παρουσίασε σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών της δεικτών. Παρόλα αυτά, όμως, χρειάζεται προσοχή, ένεκα της διεθνούς οικονομικής κρίσης που επηρεάζει ιδιαίτερα τις αναδυόμενες οικονομίες.

4. Άνοδος της Ρουμανίας κατά έξι θέσεις στη διεθνή κατάταξη για την ανταγωνιστικότητα

Η Ρουμανία ανέβηκε έξι θέσεις, από την 59η στην 53η θέση, ως προς το βαθμό ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της, όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη διεθνή έκθεση του «Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ» (World Economic Forum), με τίτλο «Global Competitiveness Index 2015-2016». Στην εν λόγω έκθεση, η Βουλγαρία κατατάσσεται 54η, μία θέση κάτω από τη Ρουμανία, η Ουγγαρία 63η, η Ουκρανία 79η, η Μολδαβία 84η και η Σερβία 94η. Η Τσεχία, η Λιθουανία και η Πολωνία ξεπερνούν τη Ρουμανία, κατατασσόμενες στις 31η, 36η και 41η θέσεις, αντίστοιχα.

Ως προς την αποτελεσματικότητα της οικονομίας της, η Ρουμανία καταλαμβάνει την 44η θέση, ανεβαίνοντας έξι θέσεις, σε σύγκριση με την περσινή κατάταξη. Αντίθετα, ως προς την καινοτομία, η Ρουμανία κατατάσσεται 84η, υποχωρώντας έξι θέσεις από την περσινή κατάταξη.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις βασικές απαιτήσεις της οικονομίας της αγοράς (βαθμός ανάπτυξης θεσμών, υποδομές, μακροοικονομικό περιβάλλον και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας), η Ρουμανία καταλαμβάνει την 70η θέση, ανεβαίνοντας επτά θέσεις στη διεθνή κατάταξη, σε ετήσια βάση.

5. Άνω των 60 δις ευρώ το απόθεμα ξένων επενδύσεων στη Ρουμανία

Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας (ΒΝR) και το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INS) ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να δημοσιεύσουν από κοινού στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). Η πρόσφατη έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας και του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής αναφέρει ότι η Ρουμανία προσέλκυσε το 2014 άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους 2,42 δις ευρώ, ενώ αν προστεθούν οι συμμετοχές σε χρεόγραφα (ομόλογα, μετοχές), το ποσό αυτό ανέρχεται σε 2,866 δις ευρώ.

Το συνολικό απόθεμα ξένων επενδύσεων κατά την περίοδο 1991 – 2014 ανήρχετο την 31η Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, σε 60,148 δις ευρώ. Οι περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία πραγματοποιήθηκαν στον βιομηχανικό τομέα (32% του συνολικού αποθέματος επενδύσεων), ενώ στους πέντε μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στη Ρουμανία, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ολλανδία (23,6%) και ακολουθούν οι: Αυστρία (16,1%), Γερμανία (12,4%), Κύπρος (7,1%) και Γαλλία (6,8%).

Ως προς τις λεγόμενες επενδύσεις «green field», κατά το 2014, ανήλθαν μόλις σε 77 εκ. ευρώ, ενώ οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές (Μ&Α) κυμάνθηκαν στα 196 εκ. ευρώ.

6. Ελληνικό επενδεδυμένο κεφάλαιο στη Ρουμανία

Βάσει στοιχείων του Εμπορικού Μητρώου Εταιρειών (ONRC), την 31η Αυγούστου 2015, 6.190 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων ήταν εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Μητρώο, με καταγεγραμμένο επενδεδυμένο κεφάλαιο 1,76 δις ευρώ, κατέχοντας την 6η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών και το 4,57% του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου στην Ρουμανία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Βουκουρεστίου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δηλώσεις των κυριοτέρων επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στην Ρουμανία καθώς και του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων εισρέουν τα κεφάλαιά τους στην Ρουμανία μέσω άλλων χωρών (Κύπρου, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου), το ελληνικό επενδεδυμένο κεφάλαιο υπερβαίνει τα 4 δις ευρώ, με εγγεγραμμένες 6.190 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 1.500 περίπου ενεργές.

7. Μείωση της γεωργικής δραστηριότητας κατά 3% το 2015

Η εθνική επιτροπή προγνώσεων της Ρουμανίας ανέφερε ότι μετά την σημαντική θετική μεταβολή κατά 29% το 2013 και την χαμηλότερη κατά 3,6% (1,5% σε πραγματικές τιμές) το 2014, αναμένεται να σημειωθεί πτώση κατά 3% το 2015. Η ξηρασία κατά την διάρκεια του καλοκαιριού είχε επίπτωση στη συγκομιδή. Η πτώση της γεωργικής παραγωγής φαίνεται ότι όχι μόνο θα επηρεάσει τα εισοδήματα των αγροτών, αλλά κυρίως την θετικότερη μεταβολή του ΑΕΠ. Στη σύνθεση του ΑΕΠ, η συμμετοχή της γεωργίας το 2015 αναμένεται να είναι 4,4%, ήτοι 31 δις RON (7,1 δις ευρώ) επί συνολικού ΑΕΠ 704 δις RON (160 δις ευρώ περίπου).

Κατά το β΄ τρίμηνο 2015, σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο 2014, το ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,7%, ενώ η θετική του μεταβολή το β’ τρίμηνο 2015, σε σύγκριση με το α΄ 3μηνο 2015 ήταν της τάξεως του 0,1%. Το β΄ τρίμηνο 2015, η γεωργική παραγωγή σημείωσε πτώση κατά 2%, σε σύγκριση με το α΄ 3μηνο 2014, ενώ σε σύγκριση με το α΄ 3μηνο 2014 παρουσίασε αρνητική μεταβολή κατά 7,5%. Η συμμετοχή της γεωργίας στην σύνθεση του ΑΕΠ το α΄ εξάμηνο τ.έ. ήταν της τάξεως του 2,5%.

Για τα προσεχή έτη, η εθνική επιτροπή προγνώσεων θεωρεί ότι η συμμετοχή της γεωργίας στην σύνθεση του ΑΕΠ θα είναι μειωμένη, αλλά η γεωργική παραγωγή θα είναι υψηλότερη κατά 3% το 2016 και κατά 1,9% τα επόμενα 3 έτη και η συμμετοχή της γεωργίας στην σύνθεση του ΑΕΠ θα είναι 4,4% το 2016, 4,3% το 2017, 4,2% το 2018 και 4,1% το 2019.

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι η γεωργία έχασε σημαντικό ποσοστό στην σύνθεση του ΑΕΠ, αφού το 2000 η συμμετοχή της ήταν της τάξεως του 11% και το 2004 13%. Παράλληλα, η μείωση της γεωργικής παραγωγής επηρεάζει αρνητικά τη θετική εξέλιξη του ΑΕΠ, αφού στην θετική εξέλιξη του ΑΕΠ κατά 4% την περίοδο 2016 – 2019 η γεωργία θα συμμετέχει μόνο με ποσοστό 0,1%.

8. Αύξηση της κατασκευής κατοικιών

Ο αριθμός αδειών για κατασκευές κατοικιών αυξήθηκε τον Αύγουστο 2015 κατά 31,7% σε ετήσια βάση και 20% σε μηνιαία βάση. Βάσει στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), τον Αύγουστο εκδόθηκαν 4.766 άδειες, εκ των οποίων το 66% αφορούσε στην επαρχία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, οι οικοδομικές άδειες ανήλθαν σε 27.037, σημειώνοντας αύξηση 7,4% σε ετήσια βάση. Η γεωγραφική κατανομή των εν λόγω αδειών καταδεικνύει την αύξηση των αδειών κατασκευής κατοικιών σε όλες τις υπό ανάπτυξη περιοχές της Ρουμανίας, ως ακολούθως: Νότια ‘Muntenia’ (311%), Βορειοανατολική Ρουμανία (+242%), Βορειοδυτική Ρουμανία (+211%), περιοχή Βουκουρεστίου-Ilfov (+185%), Νοτιοανατολική Ρουμανία (+139%), Νοτιοδυτική ‘Oltenia’ (+33%), Δυτική Ρουμανία (+24%) και κέντρο (+3%).

9. Aύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Ρουμανία κατά 62,3% το πρώτο εξάμηνο 2015

Σύμφωνα με δημοσιευθέντα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ΕΛΣΤΑΤ, κατά το πρώτο εξάμηνο 2015 αφίχθησαν από την Ρουμανία 213.637 άτομα έναντι 131.658 ατόμων την αντίστοιχη περίοδο του 2014, με αποτέλεσμα το τουριστικό ρεύμα προς Ελλάδα να σημειώσει αύξηση κατά 62,3% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014. Βάσει εκτιμήσεων επαγγελματιών του κλάδου (Ομοσπονδία τουριστικών πρακτόρων Ρουμανίας) , το 2015 η Ελλάδα απετέλεσε τον πρώτο προορισμό ρουμάνων τουριστών, ενώ ο όγκος τουριστών που θα επισκεφθούν την χώρα μας θα υπερβεί τα 1.000.000 άτομα, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι πολλοί Ρουμάνοι τουρίστες ταξίδευσαν με ίδιο μέσον.

B. ΕΜΠΟΡΙΟ

1. H Ρουμανία παραμένει «αιχμάλωτη» των εισαγωγών τροφίμων                  

H Ρουμανία παραμένει εξηρτημένη από τις εισαγωγές τροφίμων, οι οποίες έφθασαν τα 3,1 δις ευρώ, το 2014 (αύξηση 3%), έναντι των εξαγωγών που ανήλθαν σε 1,4 δις ευρώ, ήτοι λιγότερο από το μισό των εισαγωγών.

Η χώρα εξαρτάται σημαντικά από τις πολωνικές, σερβικές, τσεχικές και ουγγρικές εισαγωγές. Ιδιαίτερα η Πολωνία διαθέτει μία μακροχρόνια στρατηγική στον τομέα τροφίμων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Αντίθετα, η Ρουμανία προσανατολίζεται περισσότερο στις εξαγωγές δημητριακών και ζώντων ζώων και λιγότερο σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), το 2014 οι ρουμανικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων (κυρίως δημητριακών και ζώντων ζώων) έφθασαν τα 3,3 δις ευρώ, ενώ οι εισαγωγές στην εν λόγω κατηγορία ανήλθαν σε 1,6 δις ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι πλεόνασμα της τάξεως του 1,7 δις ευρώ.

Πάντως, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθεί στην Ρουμανία σημαντικές επενδύσεις με εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην διαδικασία παραγωγής τροφίμων, ούτως ώστε να υπάρξει δυνατότητα ανταγωνισμού, με εξαίρεση, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στον ρουμανικό τύπο, την ελληνικών συμφερόντων εταιρεία γαλακτοκομικών ‘Fabrica de lactate de Brasov’, θυγατρική του ομίλου ‘ΟΛΥΜΠΟΣ’.

Για την ενίσχυση της ρουμανικής παραγωγής, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην καθιέρωση, μέσω σχετικού νομοσχεδίου, υποχρέωσης πώλησης ρουμανικών προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων σε ποσοστό 51%, μέτρο το οποίο εγείρει ζητήματα παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ, ενώ η ψήφισή του από τη Βουλή δεν έχει πραγματοποιηθεί.

2. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Ρουμανίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015 / Σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 18,54%

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (ΙΝS), οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία ανήλθαν κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015 στα 425,05 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά +18,54% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές προελεύσεως Ρουμανίας έφθασαν τα 438,34 εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά +1,78%.

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ρουμανίας έφθασε τα 863,39 εκατ. Ευρώ για το εν λόγω διάστημα, παρουσιάζοντας αξιόλογη αύξηση κατά +9,39%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

To εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει μικρό πλεόνασμα για την Ρουμανία ύψους 13,29 εκατ. Ευρώ, ενώ το μερίδιο εξωτερικού εμπορίου Ελλάδος – Ρουμανίας κατέχει το 1,27% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Ρουμανίας, ήτοι 1,37% του συνόλου των ρουμανικών εξαγωγών και 1,18% του συνόλου των ρουμανικών εισαγωγών.

Η αξιόλογη αύξηση των εξαγωγών μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μεγάλες αυξήσεις που κατέγραψαν οι εξαγωγές των προϊόντων των ακόλουθων δασμολογικών κατηγοριών:

  • 48.18 «Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο χαρτί» κατά +134,22%
  • 74.08 «Σύρματα από χαλκό» κατά +124,41%
  • 95.03 «Παιχνίδια» κατά +116,01%
  • 85.17 «Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας » κατά +79,34%
  • 33.04 «Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ)» +76,48%
  • 84.71 «Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων αυτόματες» κατά + 70,48%
  • 72.13 «Χονδρόσυρμα από σίδηρο» κατά +59,27%
  • 10.08 «Ρύζι» κατά +46,03%
  • 39.09 «Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές» κατά +31,42%
  • 20.05 «Λαχανικά παρασκευασμένα» κατά +30,46%

Το συντριπτικό ποσοστό των ρουμανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα προέρχεται από τις δασμολογικές κατηγορίες που αφορούν σε προϊόντα ενέργειας, μέταλλα, καλαμπόκι, καλώδια και χημικά και ανέρχονται αθροιστικά στο 49% του συνόλου. Μεταξύ αυτών, τα προϊόντα πετρελαίου δασμολογικής κατηγορίας 27.10 αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των συνολικών εισαγωγών. Αντιθέτως, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση.

Η θέση σε εφαρμογή του χαμηλού ποσοστού ΦΠΑ 9% έναντι 24% στην Ρουμανία στον τομέα φρέσκων φρούτων και λαχανικών και τροφίμων από 1.6.2015, φαίνεται ότι θα οδηγήσει τελικά στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών σε φρούτα – λαχανικά και τρόφιμα, κατά το β΄ εξάμηνο 2015.

3. Διμερές εμπόριο τροφίμων

 

αξία σε εκ. ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κατηγορία 2013 2014 α΄ εξ. 2015
Ι. Ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 9,7 8,6 4,73
ΙΙ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης 78,8 82,7 47,46
ΙΙΙ. Λίπη και Έλαια ζωικά και φυτικά 6,5 5,7 3,24
IV. Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 44,9 39,3 21,90
ΣΥΝΟΛΟ 139,9 136,3 77,33
αξία σε εκ. ευρώ Ρουμανικές Εξαγωγές προς Ελλάδα
Κατηγορία 2013 2014 α΄ εξ. 2015
Ι. Ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 75,1 44,3 42,28
ΙΙ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης 51,4 99,6 13,89
ΙΙΙ. Λίπη και Έλαια ζωικά και φυτικά 16,7 9,8 4,68
IV. Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 44,4 54,2 30,28
ΣΥΝΟΛΟ 187,6 207,9 91,13

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτου Στατιστικής Ρουμανίας (INS), Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Τουρισμού Ρουμανίας

Από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία συνάγεται ότι τα κυριότερα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στην Ρουμανία είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όπως τα εσπεριδοειδή (100.000 τόνους περίπου) και ακολουθούν τα ακτινίδια, τα ροδάκινα-νεκταρίνια, οι φράουλες, τα καρπούζια. Από τα επεξεργασμένα τρόφιμα, εξάγονται ελιές, ελαιόλαδο, κονσέρβες φρούτων και λαχανικών, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας κ.λ.π.

Οι ελληνικές εξαγωγές στις ως άνω τέσσερις κατηγορίες αυξήθηκαν κατά 15% περίπου το α΄ εξάμηνο 2015, ενώ οι ρουμανικές εξαγωγές παρέμειναν σταθερές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σημειώνεται, δε, ότι στα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται όλα τα στατιστικά δεδομένα για τις ελληνικές εξαγωγές φρούτων-λαχανικών και επεξεργασμένων τροφίμων, αφού σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η Ρουμανία αποτελεί την κυριότερη αγορά εξαγωγής φρούτων με 165.000 τόνους, ενώ πολλά ελληνικά προϊόντα, ιδίως οι μεγάλες ποσότητες ελληνικών τροφίμων, που διακινήθηκαν στις δύο εβδομάδες ελληνικών τροφίμων στα LIDL Ρουμανίας, εισήλθαν στην χώρα μέσω Γερμανίας.

4. Εμπόριο Ρουμανίας

Ο όγκος εμπορίου της Ρουμανίας, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, έφθασε τα 68,076 δισ. Ευρώ έναντι 63,965 δισ. Ευρώ (της αντίστοιχης περιόδου του 2014), παρουσιάζοντας αύξηση κατά +6,44%. Οι ρουμανικές εξαγωγές έφθασαν τα 32,072 δισ. Ευρώ έναντι 30,290 δισ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5,88%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 36,004 δισ. Ευρώ, έναντι 33,665 δισ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά +6,95%. Η Ελλάδα πάντως παρουσίασε την μεγαλύτερη σε ποσοστό αύξηση (18,54%) των εξαγωγών της στην Ρουμανία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

Κατά το εν λόγω διάστημα, το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας έφθασε τα 3,931 δισ. Ευρώ, έναντι 3,374 δισ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014, γεγονός που φανερώνει ότι η σχέση ρουμανικών εξαγωγών-εισαγωγών είναι αρκετά ισορροπημένη.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών +18,54% »