Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 13:08

Η αγορά οίνου στη Ρουμανία

Η αγορά οίνου στη Ρουμανία

Μελέτη: ΟΕΥ | Προσαρμογή: GRBiz

Η Ρουμανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς οίνου στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, με μακρά παράδοση. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ρουμανία είναι η 4η χώρα μεταξύ των κρατών της Ε.Ε με βάση τις καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπέλου μετά τις Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία καθώς και το ότι καταλαμβάνει την 6η θέση όσον αφορά την παραγωγή οίνου (μετά τις Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Πορτογαλία), καταλαβαίνουμε την δυναμική του κλάδου των οίνων και γενικότερα των ποτών της.

Καλλιεργούμενες εκτάσεις

Οι εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούνται αμπέλια στην Ρουμανία παραμένουν σταθερές τα τελευταία χρόνια και ανέρχονται σε περίπου 192.000 εκτάρια, εκ των οποίων τα 180.000 προορίζονται για την παραγωγή οίνου, γεγονός που καθιστά τη χώρα την 10η σημαντικότερη χώρα σε καλλιεργήσιμη έκταση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο οι αμπελοκαλλιέργειες καλύπτουν μόλις το 1,4% των συνολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων της χώρας.

Ο τομέας του οίνου αντιπροσωπεύει περί το 4% της συνολικής γεωργικής παραγωγής της Ρουμανίας και συγκαταλέγεται μεταξύ των προϊόντων που εξάγονται ανά τον κόσμο. Η συνολική παραγωγή σταφυλιών το 2013 ανήλθε σε 991,6 τόνους, ενώ η μέση παραγωγή έφθασε τα 5.559 κιλά/εκτάριο.

Οι αμπελοκαλλιέργειες εκτείνονται σε όλη την χώρα και ο τύπος τους εξαρτάται κυρίως από τις κατά τόπους κλιματολογικές συνθήκες. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν 8 οινολογικές περιφέρειες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 37 περιοχές και 123 υπο-περιοχές. Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται στις οροσειρές της Μολδαβίας, καθώς και στους λόφους της Muntenia και Dobrogea και καταγράφονται αναλυτικά στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 397/2003.

Παραγωγή οίνου και ποικιλίες

Η παραγωγή οίνου στην Ρουμανία παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση και δίνει την δυνατότητα παραγωγής περίπου 42 διαφορετικών τύπων οίνου, εκ των οποίων 11 είναι ευρείας κατανάλωσης, 42 είναι οίνοι ανωτέρας ποιότητας (VS) και 349 Οίνοι Ονομασίας Προέλευσης (DOC). Η συνολική παραγωγή παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα τα τελευταία χρόνια:

grbiz ro production wines

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών (INS), Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ

Το 2013 θεωρήθηκε εξαιρετικό έτος για τους Ρουμάνους οινοπαραγωγούς, λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, η παραγωγή του 2014 σημείωσε μείωση και ανήλθε σε μόλις 3.750 χιλ. εκατόλιτρα, εκ των οποίων τα 2.300 είναι ευγενή κρασιά. Τα λευκά κρασιά αντιπροσωπεύουν περί το 70% της συνολικής παραγωγής ευγενών οίνων ενώ τα ερυθρά το 28%. Το υπόλοιπο της παραγωγής αφορά ροζέ οίνο και λοιπούς τύπους.

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες ποικιλίες, οι οποίες καλλιεργούνται στην Ρουμανία είναι οι κόκκινου χρώματος Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir και οι λευκού χρώματος Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Italian Riesling, Traimer, Aligote, Muscat Ottonei. Σημειώνεται, επίσης, ότι στην Ρουμανία παράγονται και εγχώριες ποικιλίες οίνων κόκκινου χρώματος, όπως Feteasca Neagra και Babeasca, και λευκού χρώματος, όπως Feteasca Regala, Francusa, Grasa de Cotnari, Galbena Busuioaca και Tamaioasa.

Το Εθνικό Γραφείο Αμπέλου και Αμπελοοινικών Προϊόντων της Ρουμανίας (Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole, www.onvpv.ro) δημιούργησε τον ακόλουθο χάρτη Οίνων Ονομασίας Προέλευσης, στον οποίο διαφαίνονται οι περιοχές όπου υπάρχουν αμπελοκαλλιέργειες καθώς και τα είδη αυτών.

Ευρωπαϊκά κονδύλια – Χρηματοδοτήσεις για τον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organisation Internationale de la Vigne et du vin), η επιφάνεια των αμπελώνων στην Ευρώπη συνεχίζει να παρουσιάζει μείωση τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η παραγωγή οίνου αυξάνεται ετησίως, γεγονός που υποδεικνύει αύξηση της μέσης απόδοσης των ευρωπαϊκών αμπελώνων κυρίως μέσω των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρουμανία κατόρθωσε να αντλήσει, στο σύνολό της, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, για την περίοδο 2007-2013, για τον εκσυγχρονισμό των αμπελοκαλλιεργειών της. Ο θετικός αντίκτυπος που είχε αυτό το πρόγραμμα στήριξης της αμπελουργίας οδήγησε στην αύξηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων για το διάστημα 2014 – 2018, τα οποία ανέρχονται σε 238,5 εκατ. ευρώ (ήτοι 47,7 εκατ. ευρώ ετησίως). Αναλυτικότερα, οι διατάξεις του κανονισμού 1308/2013 της Ε.Ε. προβλέπουν τους κάτωθι πέντε άξονες για την υποστήριξη των αμπελοκαλλιεργειών και των άμπελο-οινικών προϊόντων:

 1. Προώθηση των ρουμανικών κρασιών α) στα κράτη μέλη της Ε.Ε., με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου καθώς και για τους μηχανισμούς της Ε.Ε. που αφορούν την ονομασία προέλευσης και την γεωγραφική ένδειξη, β) στις τρίτες χώρες, με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
 2. Αναδιάρθρωση και αλλαγή των αμπελώνων
 3. Ασφάλιση της συγκομιδής
 4. Επενδύσεις
 5. Απόσταξη υποπροϊόντων

Ο καταμερισμός των διαθέσιμων κονδυλίων, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 238,5 εκατ. ευρώ, αναμένεται να γίνει ως εξής:

Μέτρο 2014 2015 2016 2017 2018 Σύνολο
Αναδιάρθρωση και αλλαγή των αμπελώνων 47,084 37,350 35,212 23,350 31,850 183,846
Ασφάλιση της συγκομιδής 0,253 0,350 0,350 0,350 0,350 1,653
Επενδύσεις 0 2,500 4,000 4,500 4,500 15,500
Απόσταξη υποπροϊόντων 0 0,500 0,500 1,000 1,000 3,000
Προώθηση Οίνων 0,362 7,000 7,637 9,500 10,000 34,500
Σύνολο 47,700 47,700 47,700 47,700 47,700 238,500
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας και Γεωργικής Ανάπτυξης Ρουμανίας
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΟΥ

Η Ρουμανία, όπως προαναφέραμε κατέχει την 10η θέση παγκοσμίως όσον αφορά την καλλιεργούμενη έκταση αμπέλου και την 12η ως προς την παραγωγή οίνου. Ωστόσο, οι εξαγωγές οίνου το 2014 ανέρχονταν σε μόλις 10,5 χιλ. τόνους, εκ των οποίων 7,7 αφορούσαν εξαγωγές προς χώρες κράτη μέλη της ΕΕ. Το μερίδιο των εξαγωγών της Ρουμανίας, σε σχέση με την συνολική παραγωγή της, είναι κατώτερο από αυτό των άλλων γειτονικών χωρών όπως η Μολδαβία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Σερβία. Η αξία των συνολικών εξαγωγών οίνου της Ρουμανίας για το 2014 ανήλθε σε 18 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές κρασιών είναι σαφώς υψηλότερες από τις εξαγωγές, καταγράφουν ωστόσο μείωση σε ετήσια βάση, όπως προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα:

Εξαγωγές και εισαγωγές οίνων 2010 – 2014

  2010 2011 2012 2013 2014
  Χιλ. τόνοι Εκ. € Χιλ. τόνοι Εκ. € Χιλ. τόνοι Εκ. € Χιλ. τόνοι Εκ. € Χιλ. τόνοι Εκ. €
Εξαγωγές σύνολο 9,8 12,9 10,4 14,4 11,4 15,9 10,4 16,5 10,5

18,0

προς ΕΕ 7,1   8,1   8,9   8,1   7,7  
Εισαγωγές σύνολο 22,5 20,7 90,7 50,5 54,4 41,9 36,7 38 34,1

33,2

προς ΕΕ 21,1   85,8   41,3   23,4   25,8  
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ρουμανίας
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ

Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία που αφορούν το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015, η εικόνα που παρουσιάζει το εξωτερικό εμπόριο της Ρουμανίας για τα προϊόντα της κατηγορίας 22.04 " Κρασιά από νωπά σταφύλια" έχει ως εξής:

Οι κυριότεροι πελάτες των ρουμανικών οίνων (εξαγωγές 8μηνο 2015)

 

Αξία

σε Ευρώ

Ποσότητα Ποσοστό επί συνόλου εξαγωγών (σε αξίες)
  Σύνολο 15.665.689 9.226.504  
1 Μεγ. Βρετανία 2.878.421 1.701.570 18,4%
2 Κίνα 2.277.708 878.900 14,5%
3 Βουλγαρία 1.682.053 2.132.624 10,7%
4 Ολλανδία 1.399.286 577.446 8,9%
5 Γερμανία 1.245.460 1.221.327 8,0%
6 Η.Π.Α. 943.000 533.019 6,0%
7 Ισπανία 640.944 337.259 4,1%
8 Ιταλία 548.490 289.513 3,5%
9 Εσθονία 547.708 400.869 3,5%
10 Πολωνία 430.621 196.491 2,7%
Πηγή: Δ/νση Εξωτερικού Εμπορίου, Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρ. Περιβάλλοντος
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ

Παρατηρούμε ότι, οι εξαγωγές οίνου προς τις 10 σημαντικότερες χώρες πελάτες καλύπτουν άνω του 80% των συνολικών εξαγωγών της Ρουμανίας. Η Ελλάδα δεν αποτελεί αγορά στόχο για τα ρουμανικά κρασιά, όπως προκύπτει και από την χαμηλή αξία των εξαγωγών που για το ίδιο χρονικό διάστημα (8μηνο 2015) ανέρχονται σε μόλις 8.587 ευρώ (4.495 λίτρα).

Οι κυριότεροι προμηθευτές οίνων στην Ρουμανία (εισαγωγές 8μηνο 2015)

 

Αξία

σε Ευρώ

Ποσότητα Ποσοστό επί συνόλου εξαγωγών (σε αξίες)
  Σύνολο 27.153.076 34.774.776  
1 Ισπανία 7.414.624 21.778.633 27,3%
2 Γαλλία 4.578.515 670.818 16,9%
3 Ιταλία 4.036.633 1.665.168 14,9%
4 Μολδαβία 2.868.709 4.359.389 10,6%
5 Βουλγαρία 2.300.318 3.346.329 8,5%
6 Γερμανία 1.885.354 658.866 6,9%
7 Ουγγαρία 894.420 764.088 3,3%
8 Σερβία 394.029 841.999 1,5%
9 Τσεχία 278.258 169.893 1,0%
10 Ολλανδία 237.018 54.683 0,9%
Πηγή: Δ/νση Εξωτερικού Εμπορίου, Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ

Οι εισαγωγές οίνων της Ρουμανίας προήλθαν, κατά κύριο λόγο, από την Ισπανία, την Μολδαβία και την Βουλγαρία, αφού οι εισαγόμενες ποσότητες από αυτές τις χώρες αντιστοιχούν στο 85% περίπου των συνολικών εισαγωγών. Οι εισαγωγές από τις 10 σημαντικότερες χώρες καλύπτουν το 91% των συνολικών εισαγωγών σε αξία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση ως χώρα προμηθεύτρια με την αξία των εισαγωγών στη Ρουμανία να ανέρχεται σε 92.864 ευρώ και 45.776 λίτρα για το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση οίνου στην Ρουμανία ανέρχεται σε 20-24 λίτρα το έτος εκ των οποίων το 1/5 αφορά εμφιαλωμένο οίνο, που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης αφορά οίνο χύδην.

Πάντως, το κρασί συγκαταλέγεται μεταξύ των δημοφιλέστερων αλκοολούχων ποτών των Ρουμάνων καταναλωτών.

Η τελευταία μελέτη της εταιρείας συμβούλων Ipso, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Magazinul Progresiv” αναφέρει ότι μόλις το 33% του οίνου που καταναλώνεται και πωλείται στην Ρουμανία αφορά τους εμφιαλωμένους οίνους. Σε αυτούς τους οίνους δεν περιλαμβάνεται το χύμα κρασί, που καταναλώνεται και παράγεται στο σπίτι.  

Αναφορικά με τις συνήθειες κατανάλωσης του Ρουμάνου, παρατηρείται μία προτίμηση προς το λευκό κρασί αφού θεωρείται ότι αρμόζει καλύτερα στις κοσμικές εκδηλώσεις ενώ τα κόκκινα προτιμώνται για οικογενειακές στιγμές. Η κατανάλωση ροζέ είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και αφορά μικρή ποσότητα και αξία στο μερίδιο της κατανάλωσης. Οι Ρουμάνοι καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις εγχώριες λευκές ποικιλίες “Grasa de Cotnari” και “Feteasca Alba”. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ρουμανία είναι κυρίως παραγωγός γλυκών οίνων, ημίγλυκων, καθώς και ημίξηρων, κυρίως λευκού χρώματος.

Οι Ρουμάνοι και συγκεκριμένα οι άνδρες καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στους εγχώριους οίνους (κατά 69%), ενώ οι γυναίκες προτιμούν, κατά κύριο λόγο, τους οίνους που προέρχονται από την Γαλλία, την Ιταλία ή ακόμη και την Ισπανία.

Ως προς τα κανάλια διανομής, τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών (supermarkets) αποτελούν το κυριότερο μέρος για την προμήθεια οίνου και ακολουθούν τα εστιατόρια. Τα εξειδικευμένα καταστήματα και οι κάβες φαίνεται να προτιμώνται περισσότερο από τους άνδρες.

Η συσκευασία των 0,75l είναι αυτή που προτιμάται κατά 93% από τους καταναλωτές. Η τιμή στην οποία πωλείται το κρασί αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κατά την επιλογή του καταναλωτή, ο οποίος με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να θεωρεί σωστή την τιμή των 19,5 Λέι (περίπου 4,4 ευρώ) για την λιανική και 39,5 Λέι (περίπου 8,8 ευρώ) για τους χώρους εστίασης.

ΚΑNΑΛΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ως γνωστόν, η ανάπτυξη του εμπορίου βασίζεται στην αποτελεσματική προώθηση του προϊόντος στην αγορά, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό πέρα από την τιμή του και τη στρατηγική marketing και από τη μορφή των καναλιών διανομής. Στόχος κάθε εξαγωγικής εταιρείας θα πρέπει να είναι η εξεύρεση των κατάλληλων καναλιών διανομής, ώστε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της από την διάθεση των προϊόντων της στην αγορά.

Για να ορίσουμε ως αποτελεσματικό ένα κανάλι διανομής σε μία χώρα πρέπει να εξετάσουμε τους παράγοντες διαμόρφωσής τους:

 • αριθμό των καναλιών διανομής
 • δυνατότητα ελέγχου τους
 • ανάλυση των όρων πληρωμής
 • δυνατότητα αξιοποίησης των καναλιών διανομής, με στόχο την κάλυψη μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς,
 • πολιτική τιμολόγησης
 • και τέλος το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας το οποίο πρόκειται να προωθηθεί στην αγορά.

Πρέπει να διερευνηθεί τόσο αν το προϊόν θεωρείται μαζικής κατανάλωσης ή διακινείται μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα, καθώς και η πρακτική πωλήσεώς του (π.χ παραδοσιακοί μέθοδοι πωλήσεως, πώληση σε ανοιχτές αγορές, πώληση σε αλυσίδες καταστημάτων, κατάλογοι πωλήσεως, πώληση μέσω διαφήμισης στην τηλεόραση κλπ).

Αναφορικά με τα κανάλια διανομής τροφίμων, οίνων και ποτών στην Ρουμανία, σημειώνουμε ότι ακολουθείται και εδώ η κλασσική διάκριση τους, ως ακολούθως α) Εισαγωγέας β) Χονδρέμπορος και γ) Λιανοπωλητής με ολοένα περιοριζόμενο τον τομέα του χονδρεμπορίου.

Κατά συνέπεια, οι ξένοι εξαγωγείς και τα ξένα προϊόντα μπορούν να απευθύνονται στα ακόλουθα δίκτυα διανομής:

 • Κανάλι του εισαγωγέα: Αποτελεί το πρώτο επίπεδο, στο οποίο απευθύνονται οι ξένοι παραγωγοί και εξαγωγείς. Ακολούθως, οι εισαγωγείς διοχετεύουν τα προϊόντα τους στους χονδρεμπόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους τα διαθέτουν στους λιανοπωλητές.
 • Χονδρέμποροι: Είναι κυρίως πελάτες των εισαγωγέων και συνεργάζονται με αυτούς για την διανομή των εισαγόμενων προϊόντων στην επαρχία. Παράλληλα, οι εισαγωγείς μπορούν συγχρόνως να είναι και χονδρέμποροι ή μερικές φορές και λιανοπωλητές, ιδιαίτερα σύνηθες στο Βουκουρέστι.
 • Εμπορικοί Αντιπρόσωποι: Σε αντίθεση με τους χονδρεμπόρους, είναι ενδιάμεσοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υπογραφή συμβολαίων μεταξύ των ξένων προμηθευτών και Ρουμάνων εισαγωγέων έναντι αμοιβής (commission). Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι είναι πολύ λίγοι στη Ρουμανία.
 • Η θυγατρική: Λαμβάνει μορφή ρουμανικής εταιρείας και δύναται να προχωρήσει σε τιμολόγηση εισαγόμενων προϊόντων και εκτελωνισμό τους. Πρόκειται για τη νομική μορφή που επιλέγεται από τις ξένες επιχειρήσεις για την εγκατάστασή τους στην Ρουμανία.    

Τα παραδοσιακά κανάλια διανομής χάνουν έδαφος από τα σύγχρονα δίκτυα διανομής.

Πιο συγκεκριμένα, τα κανάλια διανομής αγαθών και υπηρεσιών στην χώρα είναι αντίστοιχα με τα κανάλια διανομής των άλλων δυτικοευρωπαϊκών χωρών, με το μερίδιο όμως των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων να είναι μικρότερο από ότι σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όπως σε Γερμανία, Βέλγιο και Ολλανδία.

Τα κανάλια των Εισαγωγέων, Χονδρεμπόρων, Λιανοπωλητών και Στήριξης Υπηρεσιών (υπηρεσιών συσκευασίας, αποθήκευσης, εμπορευματοποίησης και διακίνησης) είναι πλήρως ανεπτυγμένα, όπως και στην Δυτική Ευρώπη.

Υπάρχουν, επίσης, όπως και στις άλλες χώρες, Κέντρα “outlets” λιανοπωλητών και συστήματα ”franchising”. H Ρουμανία διαθέτει “outlets” αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών καταστημάτων Σουπερμάρκετ, Cash and Carry, πολυκαταστημάτων, καταστημάτων σε βενζινάδικα, καταστημάτων ”DIY”, περιπτέρων, ανοιχτών αγορών και κέντρων χονδρεμπόρων. Παρά το γεγονός ότι, τα τελευταία έτη, αυξήθηκαν σημαντικά τα εμπορικά κέντρα - malls και τα Σουπερμάρκετ, τα μικρά καταστήματα και οι ανοιχτές αγορές κατέχουν ακόμη σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Ως γνωστόν η τιμή, ο τρόπος πληρωμής, η αξία και η ποιότητα των οίνων, όπως και των τροφίμων γενικότερα, αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την επιλογή ενός προϊόντος και για την επιτυχία τους στην ρουμανική αγορά. Θα πρέπει καταρχήν να γίνει έρευνα αγοράς ως προς τα προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και ως προς την τιμή, στην οποία διατίθενται.

Παρά το γεγονός ότι η ρουμανική οικονομία επέδειξε θετικές εξελίξεις ως προς τα μακροοικονομικά της στοιχεία τα τελευταία έτη, καθώς και αύξηση των καταναλωτικών δανείων, το κατά κεφαλήν εισόδημα του Ρουμάνου καταναλωτή είναι ακόμη σε χαμηλά επίπεδα.

Σημειώνουμε, επίσης, ότι η διάρθρωση της τιμής στην Ρουμανία είναι η ίδια που ισχύει και στις άλλες χώρες. Πλέον του κέρδους του εισαγωγέα προστίθεται το κέρδος του χονδρεμπόρου και του λιανοπωλητή. Κατά την εισαγωγή του προϊόντος, επιβάλλεται για τα ελληνικής προελεύσεως προϊόντα μόνο ο ΦΠΑ, ο οποίος είναι 24% επί της τιμής εισαγωγής από τον Ιούλιο 2010.

Η τιμή του προϊόντος εξαρτάται, κυρίως, από τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην Ρουμανία καθώς επίσης και από την ρευστότητα που υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή.

Τα κοινά καταναλωτικά πρότυπα εξαρτώνται στην ρουμανική αγορά από την τιμή, διότι εκτός της εγχώριας παραγωγής, η κατανάλωση καλύπτεται, κυρίως στον τομέα τροφίμων, από τα φθηνά προϊόντα. Ιδιαίτερα στον τομέα οίνου, τα φθηνά προϊόντα προέρχονται κατά βάση από την Δημοκρατίας της Μολδαβίας και την Βουλγαρία.

Στην περίπτωση των προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, τα προϊόντα αυτά προέρχονται από τις Δυτικοευρωπαϊκές Χώρες, όπως Ιταλία, Γερμανία και φυσικά Γαλλία.

ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕXPO DRINK & WINE

Διοργανωτής: ROMEXPO, Βουκουρέστι

Συχνότητα: ετήσια     

Διάστημα: τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου

Πληροφορίες: http://www.targdevinuri.ro/home     E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

VINVEST

Διοργανωτής: Vinvest Timisoara, Τιμισοάρα

Συχνότητα: ετήσια     

Διάστημα: αρχές Απριλίου

Πληροφορίες: http://vinvest.ro/?lang=en      Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

GOODWINE

Διοργανωτής: Proactive Business Communication, Βουκουρέστι

Συχνότητα: ετήσια     

Διάστημα: τέλη Νοεμβρίου

Πληροφορίες: www.goodwine.ro       E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

TRANSYLVANIA WINE FAIR

Διοργανωτής: Kron-Tour Expo Fairs, Brasov

Συχνότητα: ετήσια     

Διάστημα: αρχές Νοεμβρίου

Πληροφορίες:  http://www.expobbp.ro/evenimente/eveniment/transylvania-wine-fair-2015/

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

INTERNATIONAL WINE CONTEST BUCHAREST

Πληροφορίες:  http://www.iwcb.ro/  

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΝΩΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ

Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης                                 http://www.madr.ro/en/

Εθνικό Γραφείο Αμπέλου και Αμπελοοινικών Προϊόντων Ρουμανίας           www.onvpv.ro

Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole

Εθνικός Διεπαγγελματικός Οργανισμός Οίνου                                                  www.oniv.ro

Organizatia Nationala Interprofesionala Vitivinicola (ONIV)

Μέλη του οργανισμού είναι τοπικές ενώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οινολόγων, ενώσεις εξαγωγέων, εισαγωγέων κλπ. Αναλυτικός κατάλογος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.oniv.ro/page.php?id=29).

Εθνική Ένωση Εργοδοτών Αμπέλου και Οίνου                                                  www.pnvv.ro

Patronatul National al Viei si Vinului (PNVV)                                                            

Αναλυτικός κατάλογος μελών http://www.pnvv.ro/membri.php

Ένωση Οινοπαραγωγών και Εξαγωγέων Οίνων Ρουμανία               www.wineromania.com

Asociatia Producatorilor si Exportatorilor de Vinuri din Romania

Αναλυτικός κατάλογος μελών http://www.wineromania.com/index.jsp?page=lists

Ένωση Οινοχόων Ρουμανίας                                                                       www.somelieri.ro

Asociatia Somelierilor din Romania

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι η Ρουμανία αποτελεί σημαντικό παραγωγό οίνων και ποτών, αφού το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή. Παρόλα αυτά, παρατηρείται τελευταία μία αυξητική τάση κατανάλωσης εισαγόμενων κρασιών κυρίως από Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία και άλλες οινοπαραγωγικές χώρες.

Τα ελληνικά κρασιά, παρότι η χώρα μας ευρίσκεται στην 14η θέση μεταξύ των προμηθευτών, έχουν μεγαλύτερες προοπτικές προώθησης έναντι άλλων, τόσο λόγω της ποιότητάς τους αλλά και λόγω του ότι είναι ήδη γνωστά στους Ρουμάνους καταναλωτές, από τα ταξίδια που πραγματοποιούν στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυξήθηκε σημαντικά το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, υπολογιζόμενο για το 2015 σε άνω των 1.200.000 Ρουμάνων τουριστών. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται έμμεσα η ζήτηση για εισαγωγή στη Ρουμανία ελληνικών προϊόντων, όπως ελαιόλαδου, ελιών και οίνου.

Πάντως, το 2014 σημειώθηκε διπλασιασμός των εισαγωγών ελληνικού οίνου, σε σύγκριση με το 2013. Η ίδια αυξητική τάση παρατηρείται και κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2015, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

 

EΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

GREKA TERRA

Vassilis Ioannou

Address: Bd. Barbu Vacarescu nr. 162, corp A, etaj 3, Sector 2, Bucharest

Tel.: 004 0722 245 711, 004 0735 032 990

Fax: 004 021 410 29 88

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: www.newgreekwine.ro

PROCER COMPANY SA

Address: Str. Lanariei no 83-86 Sector 4 , Bucharest

Tel./Fax: 004 021 335 53 82

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: www.procer.ro

GOOD POINT

Address: Str. A. Panu nr. 40, Iaşi

Tel.: 004 0232 244 423, 004 0741 261 423

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: http://goodpoint.com.ro/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Εταιρεία

Κύκλος Εργασιών 2014

EUR

E-mail Website Αρ. S/M

AUCHAN
(AUCHAN - FRANCE)

848.374.811 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.auchan.ro 33

BILLA
(REWE GROUP - GERMANY)

317.431.994 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.billa.ro 85

CARREFOUR
(CARREFOUR - FRANCE)

1.026.325.513 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.carrefour.ro 28

CORA
(DELPARO BV)

385.125.916 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.cora.ro 12

KAUFLAND
(SCHWARTZ GROUP - GERMANY)

1.799.516.097 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.kaufland.ro 103
MEGA IMAGE
(DELHAIZE - BELGIUM)
633.536.261 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.mega-image.ro 203

METRO
(METRO AG - GERMANY)

1.009.904.617 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.metro.ro 26

LIDL
(LIDL & SCHWARTZ - GERMANY)

- Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.lidl.ro 187

SELGROS
(COOP - SWITZERLAND)

637.420.707 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.selgros.ro 20
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ

 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Εταιρεία

Κύκλος Εργασιών 2014

EUR

E-mail Website Περιοχή
MURFATLAR ROMANIA SA 25.383.118 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.murfatlar.com Corbu
COTNARI 25.012.072 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.cotnari.ro Cotnari
CRAMELE RECAS SA 20.280.973 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.recaswine.ro Recas
CRAMELE RECAS GROUP SRL 12.568.798 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.recaswine.ro

Recas
ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL 12.079.778 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.angelli.ro Bucuresti
VINCON VRANCEA SA 11.713.420 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.vinconromania.com Focsani
ZAREA SA 11.436.118 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.zarea.ro Bucuresti
CRAMELE HALEWOOD SA 7.596.159 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.halewood.com.ro Ploiesti
BUDUREASCA SRL 3.390.360 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.budureasca.ro Gura Vadului
DOMENIILE VITICOLE TOHANI SRL - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.tohani-dealumare.ro Gura Vadului
Πηγή: Kompass, Major Companies in Romania
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ
 

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Government Decision no. 578/2014 on establishing the method of financial support from the European Union for producers in the wine sector in the period 2014 – 2018, with subsequent amendments.
 • ORDER no. 1329 of 25 August 2014 approving the Methodological Norms regarding the conditions for implementing the measure of insuring the crop of wine grape, eligible for financing under the Romania national support program in the wine sector from 2014 to 2018.
 • ORDER no. 1562 of 14 October 2014 approving the procedure for withdrawal under supervision of by-products of wine, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 763 dated 21 October 2014.
 • ORDER no. 1337/2013 approving the Methodological Norms on the conditions for implementing the measure of wine promoting on third country markets, eligible for funding under the National Programme for support in the wine sector for 2014-2018 and approval of the contract on the implementation of programs promoting wine country markets.
 • ORDER no. 949/2013 for the amendment and completion of the minister of agriculture and rural development Order No. 247/2008 on the approval of norms of application of programs of restructuring/reconversion of vineyards, conducted with community support for the 2008/2009 - 2013/2014 campaigns, with subsequent amendments.
 • ORDER no. 1122/2013 for the amendment and completion of the Annex of the Minister's of agriculture and rural development ORDER No. 247/2008 on the approval of norms of application of programs of restructuring/reconversion of vineyards, conducted with community support for the 2008/2009 - 2013/2014 campaigns.
 • ORDER No. 247/2008 on the approval of norms of application of programs of restructuring/reconversion of vineyards, conducted with community support for the 2008/2009 - 2013/2014 campaigns.
 • ORDER No. 73/2011 for the amendment and completion of the norms of application of programs of restructuring/reconversion of vineyards, conducted with community support for the 2008/2009 - 2013/2014 campaigns, approved by the Minister's of agriculture and rural development ORDER No. 247/2008.
 • ORDER no. 111/2011 on the recognition of The National Inter-Branch Organization - ONIV as the chain-branch organization "grape, wine, wine-based products."
 • ORDER no. 41/2012 regarding the abrogation of the Minister of Agriculture, Forests, Water and Environment ORDER no. 71/2004 on approving the Regulation on the registration of economic agents operating in the wine industry wine in the Registry wine industry.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 1η Δεκεμβρίου | Ημέρα της Μεγάλης Ένωσης