Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015 11:31

Σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών +16,34%

Σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών +16,34%

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Ρουμανίας Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2015

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία κατά το 9μηνο του 2015 ανήλθαν στα 537,24 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά +16,34%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές προελεύσεως Ρουμανίας έφθασαν τα 564,22 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ρουμανίας ξεπέρασε τα 1.101,46 εκατ. ευρώ για το εν λόγω διάστημα, παρουσιάζοντας αξιόλογη αύξηση κατά 21,50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει πλεόνασμα για την Ρουμανία ύψους 26,99 εκατ. ευρώ.

Συνοπτικά, το διμερές εμπόριο, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2015, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:

 

Αξία

(σε Ευρώ) 9μηνο 2015

Αξία

(σε Ευρώ) 9μηνο 2015

Ποσοστιαία μεταβολή 2015 / 2014
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 537.235.294 461.797.026 + 16,34%
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 564.221.823 444.771.618 + 26,28%
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1.101.457.117 906.568.644 + 21,50%
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -26.986.529 +17.025.408  

Παρατίθενται, κατωτέρω, αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα 15 κυριότερα προϊόντα που έχει εξάγει η χώρα μας προς την Ρουμανία καθώς και τα αντίστοιχα 15 προϊόντα που εισήχθησαν στην Ελλάδα από την Ρουμανία, με βάση την αξία των εξαγωγών - εισαγωγών, για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 έναντι Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 9ΜΗΝΟ 2015: 537.235.294 €

Δασμ. κατ/ρία Περιγραφή 9μηνο 2015 % επί συνόλου 2015 9μηνο 2014 Ποσοστιαία μεταβολή 2015 / 2014
74.08 Σύρματα από χαλκό, καλώδια 38.704.583 6,86% 29.415.612 31,58%
72.14 Ράβδοι από σίδηρο, σύρματα 25.085.369 4,45% 19.342.379 26,69%
72.13 Χονδροσύρματα από σίδηρο 24.195.811 4,29% 19.056.359 26,97%
39.03 Πολυμερή στυρολίου 17.969.578 3,18% 14.283.624 25,81%
39.01 Πολυμερή αιθυλενίου 16.367.721 2,90% 18.095.257 -9,55%
08.05 Εσπεριδοειδή 16.329.604 2,89% 20.746.565 -21,29%
08.09 Βερίκοκα κεράσια, ροδάκινα 13.916.863 2,47% 9.026.493 54,18%
20.05 Λαχανικά παρασκευασμένα 13.164.286 2,33% 9.615.203 36,91%
95.03 Παιχνίδια για παιδιά 12.960.061 2,30% 5.368.735 141,40%
84.71 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων 12.082.381 2,14% 6.943.828 74,00%
39.20 Πλάκες, φύλλα πλαστικά 11.325.824 2,01% 9.152.385 23,75%
31.05 Λιπάσματα 9.384.622 1,66% 4.836.226 94,05%
76.06 Ελάσματα από αργύλιο 8.435.977 1,50% 7.674.116 9,93%
76.04 Ράβδοι από αργύλιο 7.843.639 1,39% 2.466.722 217,98%
74.11 Σωλήνες από χαλκό 7.291.541 1,29% 6.747.428 8,06%

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 9ΜΗΝΟ 2015: 564.221.823 €

Δασμ. κατ/ρία Περιγραφή 9μηνο 2015 % επί συνόλου 2015 9μηνο 2014 Ποσοστιαία μεταβολή 2015 / 2014
27.10 Λάδια από πετρέλαιο (ακατέργ. πετρέλαιο) 149.836.600 26,56% 44.877.160 233,88%
72.08 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο μη επιστρωμένα 26.020.436 4,61% 31.931.719 -18,51%
24.02 Πούρα 23.651.749 4,19% 14.145.246 67,21%
85.44 Σύρματα και καλώδια 14.186.265 2,51% 9.907.161 43,19%
10.01 Σιτάρι και σμιγάδι 13.596.843 2,41% 15.747.353 -13,66%
04.06 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 12.601.141 2,23% 10.447.007 20,62%
34.02 Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης 10.364.326 1,84% 9.228.850 12,30%
01.04 Αιγοπρόβατα ζωντανά 8.881.466 1,57% 9.897.688 -10,27%
38.26 Βιοντίζελ και μείγματα αυτού 8.560.679 1,52% 3.220.912 165,78%
72.04 Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου 8.443.267 1,50% 32.113.738 -73,71%
04.02 Γάλα και κρέμα γάλακτος 8.401.444 1,49% 10.406.255 -19.27%
02.07 Κρέατα και παραπροϊόντα 8.330.196 1,48% 6.490.985 28,33%
85.25 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση 7.880.420 1,40% 2.419.941 225,65%
72.10 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο επιστρωμένα 7.825.568 1,39% 7.843.168 -0,22%
04.01 Γάλα και κρέμα γάλακτος 7.411.268 1,31% 5.573.558 32,97%

 

Παρατηρείται αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά +16,34%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών παιχνιδιών κατά 141,40% (λόγω κυρίως της παρουσίας στην ρουμανική αγορά της αλυσίδας καταστημάτων ‘Jumbo’), μηχανημάτων επεξεργασίας δεδομένων (+74%), ράβδων από άργιλο (+218%) που εμφανίζονται και πάλι μεταξύ των σημαντικότερων προϊόντων, λόγω και της ανάκαμψης τελευταία του τομέα των κατασκευών, καθώς και λιπασμάτων που υπερδιπλασίασαν την αξία τους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Παράλληλα, η κατηγορία ‘6109’ των Τ-σέρτ και άλλων ενδυμάτων από σταθερό ύφασμα ‘6204’ συνέχισαν να αυξάνουν το μερίδιό τους στην ρουμανική αγορά, λόγω της παρουσίας ελληνικών αλυσίδων καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα της Ρουμανίας.

Ενθαρρυντική είναι και η αύξηση των εξαγωγών της κατηγορίας ‘3004’ φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και των καλλυντικών ‘3304’ (+60%) ένεκα κυρίως της παρουσίας αλυσίδας ελληνικών συμφερόντων καλλυντικών, αλλά και των μεγάλων πωλήσεων γνωστής εταιρείας ελληνικών καλλυντικών σε αλυσίδα φαρμακείων της χώρας.

Επισημαίνεται, ακόμη, η αύξηση των εξαγωγών μας σε ελληνικά τρόφιμα, όπως τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, κατηγορίας 0302 (+7,4%), παρασκευασμένων λαχανικών (+37%), γλυκών του κουταλιού καθώς και ρυζιού, κατηγορίας 1006, που έφθασαν σε αξία τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα φρέσκα φρούτα, σημειώνουμε ότι, παρά την μείωση των εξαγωγών που κατέγραψαν τα εσπεριδοειδή, τα υπόλοιπα φρούτα, ειδικά τα βερίκοκα, τα κεράσια, τα ακτινίδια και τα ροδάκινα, παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 54%, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο για μεγαλύτερη διείσδυση των φρούτων και λαχανικών στην ρουμανική αγορά.

Αξιόλογη αύξηση σημείωσαν και τα προϊόντα κατηγορίας ‘2204’ (οίνος), με διπλασιασμό των εξαγωγών μας, το ελαιόλαδο με αύξηση κατά 32,9%, καθώς και τα νερά και οι χυμοί, των οποίων οι εξαγωγές ανέρχονται πλέον σε 5,2 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των ρουμανικών εξαγωγών προς Ελλάδα κατά +26,28% οφείλεται, εν πολλοίς, στην αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου/πετρελαιοειδώντης δασμολογικής κατηγορίας 27.10 «λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο)», γεγονός το οποίο ίσως αποτελεί ευκαιριακό γεγονός, αφού οι εισαγωγές μας στην κατηγορία αυτή αυξήθηκαν κατά 4 φορές περίπου, καθώς από 44 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2014 έφθασαν στα 149,83 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2015. Η κατηγορία αυτή αποτελεί από μόνη της το ένα τέταρτο του συνόλου των εισαγωγών μας, έναντι ποσοστού περίπου 10% το 9μηνο 2014. Σημαντική αύξηση κατεγράφη και στην κατηγορία 38.26 “Βιοντίζελ και μείγματα αυτού”, τα οποία ξεπέρασαν τα 8,5 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 165% σε σχέση με το 2014.

Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να επισημανθεί είναι η αύξηση των εισαγωγών μας σε γάλα και κρέμα γάλακτος από την Ρουμανία, τα οποία ενδεχομένως αποτελούν πρώτη ύλη για την μεγάλη γαλακτοβιομηχανία ελληνικών συμφερόντων, που είναι εγκατεστημένη στην χώρα και εισάγει πρώτες ύλες.

Αντίθετα, οι εξαγωγές παραδοσιακών κλάδων της ρουμανικής οικονομίας, όπως τα χαλυβουργικά προϊόντα, τα σιτηρά, τα τυριά, το ηλιέλαιο, η ξυλεία, τα ζωντανά αμνοερίφια και τα κρέατα παρέμειναν σχεδόν στα ίδια ή και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Εξετάζοντας, συνολικά, το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας με την Ρουμανία για το 9μηνο 2015, παρατηρούμε ότι είναι ελλειμματικό για την χώρα μας κατά 26 εκατ. ευρώ περίπου. Ωστόσο, εάν αφαιρέσουμε τις εισαγωγές μας σε πετρελαιοειδή, που όπως προαναφέραμε είναι περίπου 149 εκατ. ευρώ, (έναντι 44 εκατ. ευρώ του 2014), το εμπορικό ισοζύγιο θα είναι θετικό για την χώρα μας κατά +119 εκατ. ευρώ περίπου.

 

Επεξεργασία στοιχείων: Ελληνική Πρεσβεία | Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων