Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2015 10:19

Σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών +18,54%

Σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών +18,54%

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Ρουμανίας Ιανουάριος - Ιούλιος 2015

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ρουμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΙΝS), οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία ανήλθαν κατά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2015 στα 425,05 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά +18,54% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές προελεύσεως Ρουμανίας έφθασαν τα 438,34 εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά +1,78%.

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ρουμανίας έφθασε τα 863,39 εκατ. Ευρώ για το εν λόγω διάστημα παρουσιάζοντας αξιόλογη αύξηση κατά +9,39% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

To εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει μικρό πλεόνασμα για την Ρουμανία ύψους 13,29 εκατ. Ευρώ, ενώ το μερίδιο εξωτερικού εμπορίου Ελλάδος – Ρουμανίας κατέχει το 1,27% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Ρουμανίας ήτοι 1,37% του συνόλου των ρουμανικών εξαγωγών και 1,18% του συνόλου των ρουμανικών εισαγωγών.

Αναλυτικότερα, η πορεία του διμερούς εμπορίου για το διάστημα Ιανουάριος - Ιούλιος 2015 (7μηνο), έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014, παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:

 

Δασμ. κατ/ρία Περιγραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Σε εκατ. ευρώ

% επί συνόλου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Σε εκατ. ευρώ % επί συνόλου
    7μηνο 2015   7μηνο 2015  
  ΣΥΝΟΛΟ 438,34 100% 425,05 100%
  Εκ των οποίων:        
1 Προϊόντα ζωικού βασιλείου 52,19 11,9 5,87 1,4
2 Προϊόντα φυτικού βασιλείου 16,99 3,9 54,20 12,8
3 Φυτικά έλαια - έλαια 5,70 1,3 4,00 0,9
4 Τρόφιμα- Ποτά 35,38 8,1 25,65 6,0
5 Ορυκτά - Πετρέλαια 109,49 25,1 6,13 1,4
6 Χημικά 23,48 5,4 38,67 9,1
7 Πλαστικά 23,46 5,4 61,17 14,4
8 Δερμάτινα είδη - Γουναρικά 0,19 0 1,32 0,3
9 Ξυλεία 21,09 4,8 1,18 0,3
10 Προϊόντα από Χαρτί 16,23 3,7 7,76 1,8
11 Κλωστοϋφαντουργικά 6,35 1,4 19,30 4,5
12 Υποδήματα 0,43 0,1 3,79 0,9
13 Πέτρες, Μάρμαρα, Γύψος, Τσιμέντα 5,02 1,1 4,84 1,1
15 Μέταλλα 55,92 12,8 121,52 28,6
16 Μηχανήματα - ηλεκτρικός εξοπλισμός 46,78 10,7 45,00 10,6
17 Αυτοκίνητα, μέρη μεταφορικών μέσων 4,11 0,9 3,97 0,9
18 Οπτικοακουστικά - φωτογραφικά 8,46 1,9 3,53 0,8
20 Διάφορα προϊόντα (έπιπλα, παιχνίδια) 5,78 1,1 15,80 3,7
21 Άλλα προϊόντα 1,29 0,0 0,00 0,0

 

Η αξιόλογη αύξηση των εξαγωγών μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μεγάλες αυξήσεις που κατέγραψαν οι εξαγωγές των προϊόντων των ακόλουθων δασμολογικών κατηγοριών:

48.18 «Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόμοιο χαρτί» κατά +134,22%

74.08 «Σύρματα από χαλκό» κατά +124,41%

95.03 «Παιχνίδια» κατά +116,01%

85.17 «Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας » κατά +79,34%

33.04 «Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ)» +76,48%

84.71 «Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων αυτόματες» κατά + 70,48%

72.13 «Χονδρόσυρμα από σίδηρο» κατά +59,27%

10.08 «Ρύζι» κατά +46,03%

39.09 «Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές» κατά +31,42%

20.05 «Λαχανικά παρασκευασμένα» κατά +30,46%

Οι ελληνικές εισαγωγές προελεύσεως Ρουμανίας είναι κυρίως συγκεντρωμένες σε 4 κατηγορίες προϊόντων και ιδιαίτερα στην κατηγορία των προϊόντων πετρελαίου της δασμολογικής κατηγορίας 27.10 «λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο)», που τετραπλασιάστηκαν αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% των συνολικών εισαγωγών προελεύσεως Ρουμανίας (ευκαιριακό φαινόμενο). Παράλληλα άλλες κατηγορίες, όπως τα μέταλλα, τα ηλεκτρικά μηχανήματα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης κατέχουν το 12,8%, 10,7% και 11,9% του συνόλου αντίστοιχα. Παρατηρούμε δε ότι οι δέκα πρώτες δασμολογικές κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προϊόντα ενέργειας, μέταλλα, καλαμπόκι, καλώδια και χημικά καταλαμβάνουν το συντριπτικό ποσοστό των ρουμανικών εξαγωγών και ανέρχονται αθροιστικά στο 49% του συνόλου, με αποτέλεσμα την συγκέντρωσή τους σε ορισμένες κατηγορίες. Αντιθέτως, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση.

Η θέση σε εφαρμογή του χαμηλού ποσοστού ΦΠΑ 9% έναντι 24% στην Ρουμανία στον τομέα φρέσκων φρούτων και λαχανικών και τροφίμων από 1.6.2015, φαίνεται ότι θα οδηγήσει τελικά στην αύξηση των εξαγωγών μας σε φρούτα – λαχανικά και τρόφιμα στο β΄ εξάμηνο 2015. Είναι γνωστόν ότι η Ρουμανία αποτελεί την δεύτερη αγορά παγκοσμίως της Ελλάδας για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά με εξαγωγές 165.000 τόνων.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε γενικά στατιστικά στοιχεία του εμπορίου της Ρουμανίας, ανά χώρα προορισμού και προέλευσης που αφορά το διάστημα Ιανουάριος – Ιούλιος 2015.

ΧΩΡΕΣ

ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Σε εκατ. ευρώ

Μεταβολή 2015 / 2014

%

ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Σε εκατ. ευρώ

Μεταβολή 2015 / 2014

%

  7μηνο 2014 7μηνο 2015   7μηνο 2014 7μηνο 2015  
Σύνολο 30.290,66 32.072,58 5,88% 33.665,31 36.004,15 6,95%
Ευρώπη 25.873,78 27.245,93 5,30% 30,386,44 32.284,09 6,25%
Ε.Ε 21.691,94 23.517,63 8,42% 25.397,49 27.668,55 8,94%
Αυστρία 732,09 790,19 7,94% 1.254,53 1.351,59 7,73%
Βέλγιο 538,30 575,58 6,92% 744,91 820,62 10,16%
Βουλγαρία 1.031,98 1.070,34 3,72% 931,80 1.050,38 12.73%
Τσεχία 673,23 794,83 18,88% 923,83 1.013.79 9,74%
Κύπρος 34,47 49,15 42,59% 32,66 29,23 -10,52%
Κροατία 77.71 96,02 23,55% 49,19 69,02 40,31%
Δανία 127,16 124,80 -1,86% 202,01 140,72 -30,34%
Εσθονία 40,33 36,74 -8,91% 8,19 15,86 93,76%
Φιλανδία 81,05 85,26 5,20% 87,41 102,07 16,78%
Γαλλία 2.120,06 2.172,20 2,46% 2.011,86 2.118,09 5,28%
Γερμανία 5.974,09 6.368,80 6,61% 6.346,89 7.038.04 10,89%
Ελλάδα 430,68 438,34 +1,78% 358,57 425,05 +18,54%
Ιρλανδία 53,51 72,47 35,45% 184,52 220,67 19,59%
Ιταλία 3.650,18 4.074,87 11,64% 3.812,56 4.084,35 7,13%
Λετονία 13,21 12,22 -7,51% 8,80 9,83 11,79%
Λιθουανία 30,01 34,67 15,53 37,16 37,75 1,58%
Λουξεμβούργο. 8,55 12,15 42,06% 59,65 36,96 -38,04%
Μάλτα 10,78 22,61 104,77% 17,62 15,41 15,41%
Μεγ. Βρετανία 1.249,91 1.340,76 7,27% 758,19 861,99 13,69%
Ολλανδία 744,01 728.64 -2,07% 1.242,55 1.390,51 11,91%
Πολωνία 765,75 874,11 14,15% 1.495,36 1.702,44 13,85%
Πορτογαλία 98,86 113,93 15,25% 162,34 170,53 5,05%
Σλοβακία 544,46 566,87 4,12% 721,81 779,90 8,05%
Σλοβενία 102,54 197,39 92,50% 227,89 239,32 5,01%
Ισπανία 744,95 879,76 18,10% 885,75 922,51 4,15%
Σουηδία 281,86 284,05 0,77% 225,36 206,91 -8,19%
Ουγγαρία 1.530,21 1.699,39 11,06% 2.605,30 2.813,84 8,0%
Τουρκία 1.372,23 1.374,69 0,18% 1.154,03 1.273,03 10,31%
Ρωσία 877,40 621,66 -29,15% 1.269,49 1.281,33 0,93%
Μολδαβία 447,08 443,84 -0,72% 211,97 275,59 30,01%

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προσωρινά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝS), που μας χορηγήθηκαν από το ρουμανικό Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Τουρισμού, ο όγκος εμπορίου της Ρουμανίας, κατά το διάστημα Ιανουάριος – Ιούλιος 2015, έφθασε τα 68,076 δισ. Ευρώ έναντι 63,965 δισ. Ευρώ (της αντίστοιχης περιόδου του 2014), παρουσιάζοντας αύξηση κατά +6,44%.

Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές έφθασαν τα 32,072 δισ. Ευρώ έναντι 30,290 δισ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5,88%, ενώ οι ρουμανικές εισαγωγές ανήλθαν σε 36,004 δισ. Ευρώ, έναντι 33,665 δισ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά +6,95%. Η Ελλάδα παρουσίασε την μεγαλύτερη σε ποσοστό αύξηση (18,54%) των εξαγωγών της στην Ρουμανία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

Κατά το εν λόγω διάστημα, το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας έφθασε τα 3,931 δισ. Ευρώ, έναντι 3,374 δισ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014, γεγονός που φανερώνει ότι η σχέση ρουμανικών εξαγωγών-εισαγωγών είναι αρκετά ισορροπημένη.

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμη την αναφορά στο ελληνικό επενδυμένο κεφάλαιο στη Ρουμανία, βάσει στοιχείων του Εμπορικού Μητρώου Εταιρειών (ONRC). Την 31η Αυγούστου 2015, 6.190 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων ήταν εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Μητρώο, με καταγεγραμμένο επενδυμένο κεφάλαιο1,76 δις ευρώ, κατέχοντας την 6η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών και το 4,57% του συνολικού επενδυμένου κεφαλαίου στην Ρουμανία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου μας και λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις των κυριοτέρων επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στην Ρουμανία (TOP 60) καθώς και του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων εισρέουν τα κεφάλαιά τους στην Ρουμανία μέσω άλλων χωρών (Κύπρου, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου), το ελληνικό επενδυμένο κεφάλαιο υπερβαίνει τα 4 δις ευρώ με καταγεγραμμένες όμως επιχειρήσεις, όπως προαναφέραμε, 6.190 και ενεργές περί τις 1.500 περίπου.

 

Πηγές: Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Τουρισμού Ρουμανίας,, Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας (INS)

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου